Акцент, Избрано от автора, Коментари и Анализи, Новините

Всичко пред публиката? Пунт и пластика за вярващите и евтин популизъм

Прозрачността, драги ми Кириле, се състои не в публично провежданите срещи, а в публично изпълняваните обещания Как и защо така в социалните медии все по-настойчиво

Към публикацията